iteam 365

iteam 365

Har du liten eller ingen kontroll på klienter i nettverket ditt?

Er du usikker på hva som installeres og hva som deles, og er det manglende rutiner for hva som skjer når medarbeidere ansettes eller slutter?

Tegn på at det kan være på tide å bytte IT-leverandør:

  • Medarbeiderne må benytte flere ulike bruker-IDer for ulike systemer.
  • Ingen sentralisert styring av klienter (PC / mobil / nettbrett o.l.).
  • Brukere kan selv installere programvare som ikke er godkjent.
  • Selskapet har blitt tappet for virksomhetskritisk eller sensitiv informasjon.
  • Installasjon, konfigurasjon, drift og vedlikehold av klienter er tidkrevende og kostbart.
  • Manglende eller ingen integrasjon mellom de ulike systemene som benyttes.
  • Samhandlingen er ineffektiv både internt og med eksterne parter.
  • Begrensede muligheter for deling av filer eller å kunne jobbe samtidig med dokumenter.

iteam 365 - Skybasert IT-løsning for din bedrift

Vår skybaserte pakkeløsning iteam 365 bidrar til økt IT-sikkerhet, enklere pålogging, integrasjon mellom bedriftens systemer, sikker deling av filer og effektiv kommunikasjon og samhandling.

Løsningen dekker alle grunnleggende behov for både små og store virksomheter, og ivaretar sikkerhet og overvåkning av klienter, skrivere, nettverk, servere, fagsystemer og databaser.

Kontaktinformasjon:

Jack Markus Anthonsen

Telefon: +47 970 38 000

E-post: jack.markus.anthonsen@iteam.no